Om Equmenia

Equmeina Immanuelskyrkan är kyrkans barn- och ungdomsarbete. Equmenia hette tidigare SMU. I Equmenia har vi en mängd olika grupper (bland annat körer, scout, dans) där vi har kul tillsammans, utmanar varandra och funderar på vad Gud kan ha för betydelse för våra liv som de ser ut idag.

Vill du veta mer om vår verksamhet gå till vår hemsida immanuelskyrkan.com eller ta kontakt med vår personal som arbetar med våra barn- och ungdomsgrupper:

Joshua Hiben – pastor
josh@immanuelskyrkan.com
036-17 33 43

Har du någon fråga om bytardagen mejla till bytardagen@immanuelskyrkan.com